Bảo vệ dữ liệu

Daimler rất vui mừng về sự quan tâm của qu‎ý vị đến sản phẩm và tìm hiểu về trang web của chúng tôi. Đối với chúng tôi, những thông tin cá nhân của qu‎‎ý vị thật quan trọng và mong muốn rằng quý vị cảm thấy thoải mái khi vào các trang thông tin của chúng tôi. Việc bảo vệ lĩnh vực riêng tư của qu‎‎ý vị trong quá trình xử l‎ý thông tin cá nhân là điều quan trọng mà chúng tôi đặc biệt lưu tâm trong suốt quá trình làm việc. Chúng tôi xử l‎‎ý dữ liệu cá nhân được thu thập trong quá trình khách hàng vào thăm trang web của chúng tôi theo quy định của pháp luật được sử dụng ở các quốc gia mà các trang web đó tồn tại. Ngoài ra, đường lối bảo vệ dữ liệu của chúng tôi còn tuân thủ quy tắc bảo vệ dữ liệu áp dụng cho các công ty trong tập đoàn Daimler. Tuy nhiên, trang web của Daimler có thể nối kết với các trang web khác, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định tại văn bản này.

Thu nhập và xử l‎‎ý các dữ liệu cá nhân

Khi qu‎ý vị vào trang web của chúng tôi thì máy chủ sẽ tự động nạp địa chỉ IP của qu‎ý vị, các trang web mà từ đó đưa qu‎ý vị vào xem trang web của chúng tôi, những trang web qu‎ý vị đang xem, ngày và lượng thời gian qu‎ý vị đã truy cập. Dữ liệu cá nhân sẽ chỉ nạp khi qu‎ý vị cho phép, ví dụ như trong trường hợp đăng k‎ý, thăm dò ‎ý kiến, dự thi, hay tiến hành môt hợp đồng.

Việc sử dụng, chuyển tiếp các dữ kiện cá nhân và mục đích sử dụng

Daimler sẽ dùng những thông tin cá nhân cho việc quản l‎ý về kỹ thuật hành chính của trang web, quản l‎ý khách hàng, thăm dò ‎ý‎ kiến về sản phẩm và quảng cáo, mà chỉ dùng trong phạm vi cần thiết của từng trường hợp cụ thể.

Chúng tôi sẽ chỉ đưa ra các dữ liệu thuộc về cá nhân cho các cơ quan có thẩm quyền trong những trường hợp mà pháp l‎ý yêu cầu bắt buộc. Các nhân viên, đại l‎ý và thương nhân bán lẻ của chúng tôi đều tuân thủ việc tôn trọng giữ bí mật.

Quyền lựa chọn

Chúng tôi muốn sử dụng thông tin của qu‎‎ý vị để thông báo đến chính quý vị về sản phẩm và các dịch vụ của chúng tôi, và khi cần chúng tôi có thể thăm dò ‎ý kiến của quý vị. Tất nhiên, sự tham gia của quý vị đều dựa trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện. Trong trường hợp không đồng ý, quý vị có thể thông báo với chúng tôi bất kỳ lúc nào để chúng tôi có thể phong tỏa dữ liệu đó. Để biết thêm thông tin, qu‎ý vị vui lòng truy cập đến các trang web tương ứng.

An toàn

Daimler sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức an toàn để bảo vệ các dữ liệu của qu‎ý vị, chống lại những thao tác vô tình hay cố ‎ý làm mất, phá hủy, từ những người không được phép truy cập vào. Những biện pháp an toàn của chúng tôi không ngừng được cải tiến theo sự phát triển của công nghệ.

Quyền thông báo

Dựa trên yêu cầu của qu‎‎ý vị, Daimler hoặc người đại diện sẽ thông báo bằng văn bản ngay cho qu‎ý vị theo luật hiện hành, những dữ liệu chúng tôi đã nạp. Với tư cách là một người sử dụng đã đăng k‎ý, quý vị cũng có thể xem thông tin, tự xóa hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của qu‎ý vị. Mặc dù chúng tôi cố gắng xử l‎‎ý thông tin và cập nhật một cách chính xác nhưng nếu có dữ liệu nào không đúng, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại ngay khi qu‎ý vị thông báo về lỗi đó.

Nếu qu‎ý vị có câu hỏi gì liên quan đến việc xử l‎ý thông tin cá nhân, quý vị có thể liên hệ với người đại diện bộ phận hợp tác bảo vệ dữ liệu, người đó sẽ cùng với nhóm làm việc của mình sẵn sàng phục vụ qu‎ý vị về những thắc mắc, yêu cầu hay khiếu nại.

Người đứng đầu bộ phận bảo vệ dữ liệu của tập đoàn

Giáo sư, tiến sỉ Joachim Riess
Daimler AG
HPC 0624
D-70546 Stuttgart
Deutschland

© Copyright Daimler AG