ĐĂNG KÝ LÁI THỬ

Bạn có thể đăng ký với đại lý Mercedes Hồ Chí Minh qua số Hotline: 0948.737.200 hoặc điền vào mẫu dưới đây và gửi yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để xác nhận ngày và thời gian đăng ký lái thử của bạn. Xin cảm ơn!